Pravidlá ochrany súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako spoločnosť Shenzhen Minikuke E-Commerce Co., Ltd („GearBest“, „my“. „nám“, „nás“ alebo „náš/naša/naše/naši“) zhromažďuje, používa a sprístupňuje vaše osobné informácie v súvislosti so svojou prevádzkou platformy GearBest na elektronické obchodovanie.

Aké informácie zhromažďujeme?

Osobné informácie sú informácie, pomocou ktorých vás je možné priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné informácie zahŕňajú aj anonymné informácie prepojené s informáciami, pomocou ktorých vás je možné priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré boli nevratne anonymizované alebo agregované tak, že už nám neumožňujú identifikovať vás či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak. Budeme zhromažďovať a používať iba osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie našich právnych záväzkov a ktoré nám pomáhajú riadiť naše podnikanie a poskytovať vám služby, ktoré vyžadujete. Informácie o vás zhromažďujeme, keď sa registrujete na našom webe, vytvárate objednávku, prihlásite sa na odber nášho bulletinu alebo odpoviete na prieskum. Keď si objednávate alebo sa registrujete na našom webe, môžeme vás požiadať o zadanie nasledujúcich informácií (podľa vhodnosti): vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo. Náš web však môžete navštíviť aj anonymne.

Na čo používame vaše informácie?

Informácie, ktoré nám poskytnete, používame na konkrétne účely, na ktoré ich poskytujete, ako je definované v čase zhromaždenia informácie, a inak tak, ako to dovoľuje zákon. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme používať nasledujúcimi spôsobmi: 1. Na prispôsobenie vášho dojmu (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby) 2. Na zlepšenie nášho webu a vášho dojmu z nakupovania (neustále sa snažíme vylepšovať naše webové ponuky na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám poskytnete) 3. Na zlepšenie služieb zákazníkom (vaše informácie nám pomáhajú účinnejšie reagovať na vaše žiadosti o služby zákazníkom a potreby týkajúce sa podpory). 4. Na spracúvanie transakcií vrátane uskutočňovania vašich platieb a doručovania vyžiadaných zakúpených produktov alebo služieb. Na realizovanie súťaže, akčnej ponuky, prieskumu, aktivity alebo inej funkcie webu. 5. Na posielanie pravidelných e-mailov. E-mailová adresa, ktorú poskytnete na spracovanie objednávky, môže byť použitá na odosielanie dôležitých informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, ale aj prijímanie príležitostných noviniek spoločnosti, aktualizácií, súvisiacich informácií o produktoch alebo službách atď.

Právny základ spracovania osobných informácií

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), naše spracovanie vašich osobných informácií bude vychádzať z nasledovného: Do rozsahu nášho získania vášho súhlasu na spracovanie vašich osobných informácií bude takéto spracovanie odôvodnené podľa článku 6(1) písm. (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“). Ak sa spracovanie vašich osobných informácií vyžaduje na plnenie zmluvy medzi vami a nami alebo na realizovanie predzmluvných krokov na vašu žiadosť, takéto spracovanie bude vychádzať z článku 6(1) GDPR písm. (b). Ak je spracovanie z našej strany nevyhnutné, aby sme dodržali nejaký právny záväzok, vaše osobné informácie spracujeme na základe článku 6(1) GDPR písm. (c) a ak je spracovanie nevyhnutné na účely našich zákonných záujmov, takéto spracovanie bude prebiehať v súlade s článkom 6(1) GDPR písm. (f). Nezabúdajte, že ak ste udelili svoj súhlas na spracovanie vašich osobných informácií, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad odoslaním e-mailu na support@gearbest.com, pokiaľ vaše odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania, ktoré sa predtým uskutočnilo na základe vášho súhlasu.

Vaše práva

Podnikneme vhodné kroky na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti vašich osobných informácií. Máte právo na prístup, opravy alebo odstránenie osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Máte tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných informácií. Máte právo získať svoje osobné informácie v štruktúrovanom a štandardnom formáte a ak je to technicky realizovateľné, právo nechať si previesť vaše osobné informácie priamo tretej strane. V súvislosti so spracovaním vašich osobných informácií môžete podať sťažnosť kompetentnému orgánu na ochranu údajov. Na ochranu súkromia a bezpečnosti vašich osobných informácií môžeme od vás vyžadovať informácie, ktoré nám umožnia overiť vašu totožnosť, a právo na prístup k takýmto informáciám, ako aj vyhľadanie a poskytnutie vám osobných informácií, ktoré spravujeme. V určitých prípadoch nám platné zákony alebo zákonné požiadavky povoľujú alebo zakazujú poskytnúť alebo odstrániť niektoré alebo všetky osobné informácie, ktoré spravujeme. Ak si chcete uplatniť svoje práva, môžete nám poslať e-mail na support@gearbest.com. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom čase. Podnikneme všetky vhodné kroky na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov.

Ako chránime vaše informácie?

Zodpovedáte za bezpečnosť a zabezpečenie svojho vlastného používateľského mena a hesla na webe Gearbest. Odporúčame vám nastaviť si silné heslo a pravidelne ho meniť. Nepoužívajte rovnaké prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) na viacerých weboch. Z tohto dôvodu implementujeme rôzne bezpečnostné opatrenia vrátane používania zabezpečeného servera. Všetky poskytnuté citlivé/kreditné informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a potom sa ukladajú šifrované do našej databázy poskytovateľov platobnej brány, aby boli k dispozícii pre osoby so špeciálnymi právami na prístup do takýchto systémov, a vyžaduje sa od nich, aby tieto informácie uchovávali v tajnosti. Po uskutočnení transakcie vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho poistenia, finančné údaje atď.) nebudú uložené na našich serveroch. Naše servery a web sú dennodenne skenované na zabezpečenie a plne overené externým riešením McAfee Secure od spoločnosti Symantec, aby ste boli chránení online.

Používame súbory cookie?

Áno. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak ste ich povolili v nastaveniach). Webovým stránkam alebo systémom poskytovateľov služieb to umožňuje rozpoznať váš prehliadač a ukladať a pamätať si určité informácie. Súbory cookie nám pomáhajú pamätať si a spracúvať položky vo vašom nákupnom košíku, pochopiť a ukladať vaše predvoľby pre budúce návštevy a vytvárať zostavy agregovaných údajov o návštevnosti webu a interakciách na webe, aby sme vám v budúcnosti mohli ponúkať lepšie služby a nástroje. V budúcnosti sa môžeme dohodnúť s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu lepšie pochopiť návštevníkov nášho webu. Títo poskytovatelia služieb však nemôžu používať informácie zhromaždené v našom mene okrem prípadu, kedy by nám pomohli priamo riadiť a zlepšovať naše podnikanie. Na lepšie pochopenie správania používateľov na našom webe používame napríklad Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o používaní nášho webu. Tieto informácie slúžia na vytváranie správ a služieb, ktoré nám pomáhajú zlepšovať náš web a služby s ním spojené. Prehľady odhaľujú webové trendy bez identifikovania jednotlivých návštevníkov. Informácie generované súborom cookie Googlu o vašom používaní nášho webu (vrátane vašej IP adresy) môžu byť prenášané a ukladané Googlom na serveroch v USA. Google môže tieto informácie poskytovať aj tretím stranám, ak mu to ukladá zákon alebo v prípadoch, kedy takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene Googlu. Google vašu IP adresu nespojí so žiadnymi inými údajmi, ktoré spravuje. Na niektorých stránkach nášho webu môžu tretie strany, ktoré poskytujú aplikácie prostredníctvom nášho webu, nastavovať vlastné súbory cookie na poskytovanie služieb, sledovanie úspešnosti svojich aplikácií alebo prispôsobenie aplikácií za vás. Ak napríklad zdieľate obsah použitím tlačidla zdieľania sociálneho média, ako napr. Facebook alebo Twitter, sociálna sieť, ktorá vytvorila toto tlačidlo, zaznamená vaše akcie s týmto tlačidlom. Z princípu fungovania súborov cookie nemôžeme získať prístup k týmto súborom cookie a ani tretie strany nemôžu pristupovať k údajom v súboroch cookie, ktoré používame my. Ak si to želáte, počítač vás môže upozorniť pri každom odoslaní súboru cookie alebo v nastaveniach prehliadača môžete zakázať všetky súbory cookie. Podobne ako pri väčšine webových stránok platí, že so zakázanými súbormi cookie nemusia správne fungovať niektoré naše služby. Objednávky však môžete ďalej vytvárať kontaktovaním služieb zákazníkom na support@gearbest.com.

Sprístupňujeme niektoré informácie externým stranám?

Externým stranám vaše osobné informácie nepredávame, neobchodujeme s nimi, ani ich neposkytujeme iným spôsobom. To sa netýka dôveryhodných tretín strán, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať náš web, realizovať naše podnikanie, uskutočňovať platby, doručovať zakúpené produkty alebo služby, posielať vám informácie alebo aktualizácie alebo slúžiť vám iným spôsobom, pokiaľ tieto strany súhlasia s dôverným uchovávaním týchto informácií. Vaše informácie môžeme sprístupniť aj v prípade, že sa domnievame, že je to vhodné z hľadiska dodržania zákona, presadzovania pravidiel nášho webu alebo na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti, alebo iných subjektov. Informácie o návštevníkoch neumožňujúce osobnú identifikáciu však môžu byť poskytované iným stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše osobné informácie budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, pokiaľ zákony o daniach, účtovníctve alebo iné platné zákony nevyžadujú alebo nepovoľujú dlhšie obdobie uchovávania.

Odkazy tretích strán

Podľa vlastného uváženia môžeme na našom webe príležitostne pridávať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán. Tieto weby tretích strán používajú vlastné a nezávislé pravidlá ochrany súkromia. Za obsah a aktivity týchto prepojených webov preto nezodpovedáme. Snažíme sa však chrániť integritu nášho webu a vítame akúkoľvek spätnú väzbu k týmto webom.

Zmluvné podmienky

Pozrite si aj sekciu našich Zmluvných podmienok, ktorá sa zaoberá používaním, zrieknutím sa práv a obmedzeniami zodpovednosti v súvislosti s používaním nášho webu v Zmluvných podmienkach.

Zmeny v našich Pravidlách ochrany súkromia

Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany súkromia, tieto zmeny budeme zverejňovať na tejto stránke a/alebo nižšie aktualizujeme dátum úpravy Pravidiel ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

Ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je uvedené vyššie, alebo ak máte otázku či sťažnosť k týmto pravidlám alebo spôsobu spracovania vašich osobných informácií, kontaktujte nás e-mailom: support@gearbest.com

Zástupca GDPR v EÚ:
Dr. Jörg Brettschneider
Rechtsanwalt
Hardenstraße 51
20539 Hamburg, Germany
Telefón: (+49)40/33 39 67 05